ผู้บริหาร

นายมานิต วิมุตติสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการเกษตร
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2015
ปรับปรุง 16/08/2017
สถิติผู้เข้าชม 126523
Page Views 245303
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ก.ค. 59 การแข่งขันกีฬาภายในนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปี 2559
ด้วยวิทยาลัยชุมชนพังงา กำหนดให้มีการจัดแข่งขันกีฬาภายในนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองตะกั่่วป่า อำเภอเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองตะกั่่วป่า อำเภอเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งานกิจการนักศึกษา
15 ก.ค. 59 ถึง 17 ก.ค. 59 ค่ายนักศึกษาใหม่ สานสายใย วชช.พังงา รุ่นปี 2559
วัน ศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00-17.00 น. รับรายงานตัวเข้าค่ายปรับพื้นฐาน พร้อมรับเอกสาร

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมมาเอง
 1. เครื่องนอนได้แก่ เสื่อ ผ้าสำหรับปูนอน หมอน ผ้าห่ม รองเท้ากีฬา ชุดออกกำลังกาย
 2. ชุดนักศึกษาตามระเบียบของวิทยาลัยชุมชนพังงา (อยู่ในคู่มือนักศึกษา หน้าที่21)
 3. ของใช้ส่วนตัว และยาประจำตัว (ถ้ามี)
 4. ไม่อนุญาต ให้นำของมีค่าติดตัวมาในระหว่างการทำกิจกรรม โดยวิทยาลัยชุมชนพังงาไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญหาย หรือเสียหายใดๆ
วิทยาลัยชุมชนพังงา งานกิจการนักศึกษา
28 ก.ค. 59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัย
งานวิจัยและพัฒนา ขอเชิญบุคลากรวิทยาลัยชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัย ณ โรงแรมภูงาธานี วันที่28กรกฎาคม 2559 
งานวิจัยและพัฒนา
26 ส.ค. 59 ถึง 27 ส.ค. 59 โครงการเปิดบ้าน 1 ทศวรรษ วิทยาลัยชุมชนพังงา
- อบรมเชิงปฎิบัติการ "เล่านิทาน อ่านหนังสือ สนุกกับสื่อ ประกอบกิจกรรม"
- แข่งขันทักษะการทำอาหารและขนมพื้นบ้านจังหวัดพังงา
- แข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(Paint)
- แข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(PhotoShop)
- แข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ
- ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
- แข่งขันทักษะภาษาไทยการพูดในที่ชุมชน
- แข่งขันทักษะการพูดภาษาจีน
วิทยาลัยชุมชนพังงา งานวิชาการ
28 ส.ค. 59 กิจกรรมไหว้ครู และเลือกตั้งสภาองค์การนักศึกษา
วันที่ 28 สิงหาคม 2559 กิจกรรมไหว้ครู และเลือกตั้งสภาองค์การนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนพังงา งานกิจการนักศึกษา
26 ก.ย. 59 ถึง 17 ต.ค. 59 รับสมัคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนพังงา พ.ศ. 2559
รับสมัคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนพังงา พ.ศ. 2559
วิทยาลัยชุมชนพังงา
03 ต.ค. 59 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
วิทยาลัยชุมชนพังงา กำหนดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพังงา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นขวัญกำลังใจ และแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักศึกษา โดยมี ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี 
นักศึกษาแต่งชุดนักศึกษา บุคคลทั่วไปแต่งกายในชุดสุภาพ วิทยาลัยชุมชนพังงา
09 ธ.ค. 59 ทำความดีถวายพ่อ ร่วมต่อต้านการทุจริต
กิจกรรม ทำความดีถวายพ่อ ร่วมต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560

เริ่มเวลา 7.45 น. กิจกรรมพิธีเปิด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทับปุด 
และ เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตเวลา 8.30 น. 
จากสำนักงานเทศบาลตำบลทับปุด ถึง โรงเรียนวัดนิโครธาราม

นักสึกษา และบุคคลากร - เลื้อสีขาว กาเกง(สุภาพ) รองเท้าผ้าใบ สำนักงานเทศบาลทับปุด
01 ก.พ. 60 ถึง 30 เม.ย. 60 รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยชุมชนพังงา
07 มี.ค. 60 ถึง 09 มี.ค. 60 กิฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมขน ครั้งที่ 5 สิมิลันเกมส์
กิฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมขน ครั้งที่ 5 สิมิลันเกมส์
24 ก.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 ครูผู้สอนส่งผลการเรียนภาคการศึกษา 2/2559
งานวัดผล
05 ส.ค. 60 วันเปืดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
09 ส.ค. 60 ถึง 21 ส.ค. 60 นักศึกษาและอาจารย์พิเศษลงทะเบียนเพื่อขอให้อินเทอร์เน็ต
ประกาศ !!!!
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอให้นักศึกษา และอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนพังงา ที่ประสงค์จะใช้งานระบบเครือข่าย วิทยาลัยชุมชนพังงา รับคำร้องขอใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากห้องวิชาการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560 หากเลยกำหนดจากนี้ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้งาน และไม่สามารถเข้าใช้งานได้ 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
26 ส.ค. 60 โครงการเปิดบ้านความรู้ วิทยาลัยชุมชนพังงา
วิทยาลัยชุมชนพังงา ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา
27 ส.ค. 60 กิจกรรมไหว้ครู และเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนพังงา ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา / นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา /อาจารย์ชุดสุภาพ-ผ้าไทย