แบบสำรวจความคิดเห็น
สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการเกษตร
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2015
ปรับปรุง 10/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 194411
Page Views 377231
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ก.ค. 59 การแข่งขันกีฬาภายในนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปี 2559
ด้วยวิทยาลัยชุมชนพังงา กำหนดให้มีการจัดแข่งขันกีฬาภายในนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองตะกั่่วป่า อำเภอเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองตะกั่่วป่า อำเภอเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งานกิจการนักศึกษา
15 ก.ค. 59 ถึง 17 ก.ค. 59 ค่ายนักศึกษาใหม่ สานสายใย วชช.พังงา รุ่นปี 2559
วัน ศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00-17.00 น. รับรายงานตัวเข้าค่ายปรับพื้นฐาน พร้อมรับเอกสาร

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมมาเอง
 1. เครื่องนอนได้แก่ เสื่อ ผ้าสำหรับปูนอน หมอน ผ้าห่ม รองเท้ากีฬา ชุดออกกำลังกาย
 2. ชุดนักศึกษาตามระเบียบของวิทยาลัยชุมชนพังงา (อยู่ในคู่มือนักศึกษา หน้าที่21)
 3. ของใช้ส่วนตัว และยาประจำตัว (ถ้ามี)
 4. ไม่อนุญาต ให้นำของมีค่าติดตัวมาในระหว่างการทำกิจกรรม โดยวิทยาลัยชุมชนพังงาไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญหาย หรือเสียหายใดๆ
วิทยาลัยชุมชนพังงา งานกิจการนักศึกษา
28 ก.ค. 59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัย
งานวิจัยและพัฒนา ขอเชิญบุคลากรวิทยาลัยชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัย ณ โรงแรมภูงาธานี วันที่28กรกฎาคม 2559 
งานวิจัยและพัฒนา
26 ส.ค. 59 ถึง 27 ส.ค. 59 โครงการเปิดบ้าน 1 ทศวรรษ วิทยาลัยชุมชนพังงา
- อบรมเชิงปฎิบัติการ "เล่านิทาน อ่านหนังสือ สนุกกับสื่อ ประกอบกิจกรรม"
- แข่งขันทักษะการทำอาหารและขนมพื้นบ้านจังหวัดพังงา
- แข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(Paint)
- แข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(PhotoShop)
- แข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ
- ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
- แข่งขันทักษะภาษาไทยการพูดในที่ชุมชน
- แข่งขันทักษะการพูดภาษาจีน
วิทยาลัยชุมชนพังงา งานวิชาการ
28 ส.ค. 59 กิจกรรมไหว้ครู และเลือกตั้งสภาองค์การนักศึกษา
วันที่ 28 สิงหาคม 2559 กิจกรรมไหว้ครู และเลือกตั้งสภาองค์การนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนพังงา งานกิจการนักศึกษา
26 ก.ย. 59 ถึง 17 ต.ค. 59 รับสมัคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนพังงา พ.ศ. 2559
รับสมัคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนพังงา พ.ศ. 2559
วิทยาลัยชุมชนพังงา
03 ต.ค. 59 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
วิทยาลัยชุมชนพังงา กำหนดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพังงา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นขวัญกำลังใจ และแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักศึกษา โดยมี ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี 
นักศึกษาแต่งชุดนักศึกษา บุคคลทั่วไปแต่งกายในชุดสุภาพ วิทยาลัยชุมชนพังงา
09 ธ.ค. 59 ทำความดีถวายพ่อ ร่วมต่อต้านการทุจริต
กิจกรรม ทำความดีถวายพ่อ ร่วมต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560

เริ่มเวลา 7.45 น. กิจกรรมพิธีเปิด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทับปุด 
และ เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตเวลา 8.30 น. 
จากสำนักงานเทศบาลตำบลทับปุด ถึง โรงเรียนวัดนิโครธาราม

นักสึกษา และบุคคลากร - เลื้อสีขาว กาเกง(สุภาพ) รองเท้าผ้าใบ สำนักงานเทศบาลทับปุด
01 ก.พ. 60 ถึง 30 เม.ย. 60 รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยชุมชนพังงา
07 มี.ค. 60 ถึง 09 มี.ค. 60 กิฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมขน ครั้งที่ 5 สิมิลันเกมส์
กิฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมขน ครั้งที่ 5 สิมิลันเกมส์
24 ก.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 ครูผู้สอนส่งผลการเรียนภาคการศึกษา 2/2559
งานวัดผล
05 ส.ค. 60 วันเปืดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
09 ส.ค. 60 ถึง 21 ส.ค. 60 นักศึกษาและอาจารย์พิเศษลงทะเบียนเพื่อขอให้อินเทอร์เน็ต
ประกาศ !!!!
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอให้นักศึกษา และอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนพังงา ที่ประสงค์จะใช้งานระบบเครือข่าย วิทยาลัยชุมชนพังงา รับคำร้องขอใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากห้องวิชาการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560 หากเลยกำหนดจากนี้ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้งาน และไม่สามารถเข้าใช้งานได้ 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
26 ส.ค. 60 โครงการเปิดบ้านความรู้ วิทยาลัยชุมชนพังงา
วิทยาลัยชุมชนพังงา ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา
27 ส.ค. 60 กิจกรรมไหว้ครู และเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนพังงา ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา / นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา /อาจารย์ชุดสุภาพ-ผ้าไทย
05 ก.ย. 60 ถึง 08 ก.ย. 60 ฝึกอบรมการทำขนม หลักสูตรขนมปัง 12 สูตร สไตล์การค้า

โครงการการจัดการการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้านอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดความรู้ด้านอาหารของกลุ่มแม่บ้านจังหวัดพังงา เป้าหมายโครงการ คือ องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอาหารและขนมพื้นบ้านจังหวัดพังงา สูตรการประกอบอาหารและขนมพื้นบ้าน สร้างผู้ปรุงอาหารพื้นบ้านอย่างมีคุณภาพโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประกอบอาหารพื้นบ้านและชุมชนมีประบวนการการจัดการความรู้ด้านอาหารพื้นบ้าน ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผน และดำเนินการ ส่งเสริมให้มีการบริโภค การผลิตเชิงพาณิชย์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน 

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ วิทยาลัยชุมชนพังงาจึงได้จัดฝึกอบรมการทำขนมปัง 12 สูตรสไตล์การค้า ให้กับผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2560

---------------------------------------------------------------

ติดต่อ :      ครูน้อง    081-5859799  (นางสาวเสาวคนธ์  ศรีสุคนธรัตน์)

                ครูกบ      081-0988797  (นางสาวสุนิสา  ประทีป ณ ถลาง)

----------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการสมัคร

        สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 

- โครงการอาหารพื้นบ้านจังหวัดพังงา
08 ก.ย. 60 กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการยกระดับการรู้เรื่องดิจิทัลวิทยาลัยชุมชนพังงา
กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนพังงา
เวลา 08.00 - 16.30 น
วิทยาลัยชุมชนพังงา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนพังงา
08 ก.ย. 60 ถึง 14 ก.ย. 60 กำหนดส่งระเบียบวาระการประชุม
ขอเชิญบุคลากรส่งระเบียบวาระการประชุม เพื่อใช้ประกอบการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 11/2560 
- งานกิจการสภา
08 ก.ย. 60 ถึง 16 ต.ค. 60 กำหนดการ การประเมินคุณภาพวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2559
ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน กำหนดให้วิทยาลัยชุมชนพังงา ประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2560  โดยมีกรรมการ 3 ท่าน คือ  
                1. ผศ. สิริรัตน์  เพชรเหมือน  
                2. อ. ศุภชัย  ดำคำ  
                3. อ. ปริวัตน์  ช่างคิด  
         ในการนี้ จึงขอเชิญบุคคลากรทุกท่านเข้าประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เพื่อติดตาม เตรียมความพร้อม แก้ปัญหา และรายงานข้อมูลในระบบ CHE  ต่อไป 
18 ก.ย. 60 ถึง 19 ก.ย. 60 อบรมวิทยาลัยคุณธรรม
อบรมวิทยาลัยคุณธรรม 
แต่งกายสุภาพ งานกิจการนักศึกษา
18 ก.ย. 60 ถึง 25 ก.ย. 60 กำหนดการส่ง กพร. รอบ 12 เดือน ปี 2560
ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บตัวชี้วัด ที่ท่านรับผิดชอบ ส่งข้อมูลให้เรียบร้อยภายในวันที่กำหนด โดยส่งข้อมูลเมลล์ Anney-ann@hotmail.com ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น. (ไฟล์บันทึกข้อมูล ขอให้ดาวน์โหลดจากเมลล์ของท่าน)
18 ก.ย. 60 กำหนดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
 ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการเพื่อนำมาประกอบการเลื่อนค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 รายละเอียดดังไฟล์ที่ส่งให้ทาง e-mail ก่อนหน้านี้
    ในการนี้ งานบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงา จึงขอแจ้งให้พนักงานราชการทุกท่าน ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป เป็น file าง e-mail : hr.pngcc@gmail.com และ เอกสารฉบับจริงที่ใช้ประเมิน ที่ อ.จีรณัทย์  วิมุตติสุข ภายในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560  เวลา 16.30 น. เพื่อที่คณะกรรมการประเมินฯ จะทำการประเมินและส่งผลไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
งานบุคลากร วิทยาลัยชุมชนพังงา
18 ก.ย. 60 กำหนดส่งแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน  จะดำเนินการพิจารณาเลื่อนขันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่สอง  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 รายละเอียดดังไฟล์ที่ส่งทางอีเมลล์ก่อนหน้านี้

  ในการนี้ งานบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงา จึงขอแจ้งให้ข้าราชการครูทุกท่าน ส่งแบบประเมินฯ  เป็น file าง e-mail :pat.kanya@gmail.com  และ เอกสารฉบับจริงที่ใช้ประเมิน ที่ อ.เสาวคนธ์  ศรีสุคนธรัตน์  ภายในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560  เวลา 16.30 น. เพื่อที่คณะกรรมการประเมินฯ จะดำเนินการประเมินและส่งผลไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
งานบุคลากร วิทยาลัยชุมชนพังงา
29 ก.ย. 60 ถึง 30 ก.ย. 60 สังสรรค์สิ้นปีงบ
เรียนเชิญบุคลากรทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงที่ห้องอาเซียน ในโอกาสสิ้นปีงบประมาณ60 
ระหว่างเวลา 11.30-13.00 น.
ห้องอาเซียน/แต่งกายสุภาพ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
14 พ.ย. 60 ถึง 15 พ.ย. 60 วิทยาลัยชุมชนพังงา รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยชุมชนพังงา / แต่งกายสุภาพ งานประกันคุณภาพ
09 เม.ย. 61 ขอเชิญบุคลากรทุกท่านประชุม
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน  2561
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านประชุมร่วมกัน เวลา 9.30 น 
ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ 
ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ
11 เม.ย. 61 ขอเชิญร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์
วันที่ 11 เมษายน 2561 
ขอเชิญร่วมงาน  ประเพณีรดนํ้าดําหัว ผู้ใหญ่ รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ รดน้ำขอขมา ขอโทษ ผู้ใหญ่ และขอพรจากผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารวิทยบริการ และขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่มกัน ขอบคุณค่ะ
ห้องประชุมเล็ก อาคารวิทยบริการ