ผู้บริหาร

นายมานิต วิมุตติสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการเกษตร
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2015
ปรับปรุง 22/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 135649
Page Views 264046
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยชุมชนพังงา
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 22 ก.ย. 60
โครงการอบรมลูกชก 08 ก.ย. 60
ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานบุคลากรเข้าประชุม VDO Conference 08 ก.ย. 60
กิจกรรมฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสาน วชช.พังงา 08 ก.ย. 60
ขอเชิญบุคลากรส่งโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 08 ก.ย. 60
กำหนดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 11/2560 08 ก.ย. 60
ข้อเสนอโครงการปี2561 08 ก.ย. 60
รับสมัครผู้เรียน ฝึกอบรมการทำขนมปัง 12 สูตรสไตล์การค้า 16 ส.ค. 60
การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 16 ส.ค. 60
กิจกรรมเปิดบ้านความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7 11 ส.ค. 60
ข่าวงานวิจัยและพัฒนา
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่10 18 ก.ย. 60
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย 10 ส.ค. 60
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 19 พ.ค. 60
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของเครือข่ายวิจัยภูมิภ 18 พ.ค. 60
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ขยายเวลารับบทความวิจัยในงานนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ 21 มี.ค. 60
ทุน สกสค. อุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 03 ก.พ. 60
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 02 ก.พ. 60
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ 28 ต.ค. 59
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ 08 ก.ค. 59
ทุนอุดหนุนวิจัย ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ 2559 08 ก.ค. 59
ข่าวกิจการนักศึกษา
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม 08 ก.ย. 60
วิทยาลัยชุมชนพังพังา จัดโครงการโลกสวยด้วยมือเรา 08 ก.ย. 60
คณะทำงาน โครงการพัฒนาผู้พิการ วิทยาลัยชุมชนพังงา ศึกษาดูงาน ณ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดพังง 08 ก.ย. 60
คณะทำงาน โครงการพัฒนาผู้พิการ วิทยาลัยชุมชนพังงา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา 08 ก.ย. 60
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
งานประกันคุณภาพ
ประชุม ทบทวนแผนงาน ติดตาม งานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 15 ก.ย. 60
คำสั่่งแต่งตั้งผู้รายงานผลในภาพรวม การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 15 ก.ย. 60
คำสั่งคณะติดตามงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 15 ก.ย. 60
ประกาศผู้ประเมินประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 13 ก.ย. 60
ประกาศหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 13 ก.ย. 60
วาระการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 8/2560 12 ก.ย. 60
วาระการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 6/2560 12 ก.ย. 60
วาระการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 4/2560 12 ก.ย. 60
วาระการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 3/2560 12 ก.ย. 60
สรุปวาระการประชุมวิชาการครั้งที่ 4/2560 12 ก.ย. 60
งานห้องสมุด
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโลกสวยด้วยมือเรา "ปลูกต้นไม้ ทำดีเพื่อพ่อ"
คณะทำงาน โครงการพัฒนาผู้พิการ วิทยาลัยชุมชนพังงา ศึกษาดูงาน ณ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จ.พังงา
ทดสอบ
ถวายความอาลัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารองค์กร
พิธีประสาทอนุปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2558
วันซ้อมใหญ่พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายในนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปี 2559
ข่าวการศึกษา
ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2560 14 ก.ย. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2560 14 ก.ย. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2560 14 ก.ย. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2560 14 ก.ย. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2560 14 ก.ย. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2560 14 ก.ย. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 08 ก.ย. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2560 08 ก.ย. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2559 08 ก.ย. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 08 ก.ย. 60
โครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
กิจกรรมโครงการ
แนะนำโครงการ
    กันยายน 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
34 5 67 8 9
10111213141516
17 18 1920212223
2425262728 29 30
ปฏิทินกิจกรรม
05 ก.ย. 60 ถึง 08 ก.ย. 60
ฝึกอบรมการทำขนม หลักสูตรขนมปัง 12 สูตร สไตล์การค้า
08 ก.ย. 60
กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนพังงา
08 ก.ย. 60 ถึง 14 ก.ย. 60
กำหนดส่งระเบียบวาระการประชุม
08 ก.ย. 60 ถึง 16 ต.ค. 60
กำหนดการ การประเมินคุณภาพวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2559
18 ก.ย. 60 ถึง 19 ก.ย. 60
อบรมวิทยาลัยคุณธรรม
18 ก.ย. 60 ถึง 25 ก.ย. 60
กำหนดการส่ง กพร. รอบ 12 เดือน ปี 2560
18 ก.ย. 60
กำหนดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
18 ก.ย. 60
กำหนดส่งแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
29 ก.ย. 60 ถึง 30 ก.ย. 60
สังสรรค์สิ้นปีงบ