แบบสำรวจความคิดเห็น
สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการเกษตร
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2015
ปรับปรุง 18/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 167766
Page Views 321202
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิต วิมุตติสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2547 - ตุลาคม 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย จิตวารินทร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน