แบบสำรวจความคิดเห็น
สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการเกษตร
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2015
ปรับปรุง 22/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 202809
Page Views 390978
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
งานบุคลากร
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
ด้วยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือที่ นร 1008.5/86 ลว. 23 สิงหาคม 2560 แจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มีมติให้พนักงานราชการที่ทำงานครบ 1 ปีขึ้นไป และในปีที่ผ่านมาพนักงานราชการผู้นั้นมิได้ลาพักผ่อนประจำปี หรือลาพักผ่อนประจำปีแล้วไม่ครบ 10 วันทำการ ให้สามารถนำวันลาพักผ่อนที่เหลือซึ่งยังไม่ได้ลามาสะสมได้  แต่วันลาพักผ่อนที่นำมาสะสมต้องไม่เกิน 5 วันทำการโดยเมื่อรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันแล้วจะต้องไม่เกิน 15 วันทำการ และให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา  รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมานี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.65 KB
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,11:33   อ่าน 286 ครั้ง