แบบสำรวจความคิดเห็น
สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการเกษตร
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2015
ปรับปรุง 19/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 186229
Page Views 359075
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รายงานผลโครงการ วิทยาลัยชุมชนพัังงา
โครงการจัดการเรียนรู้ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน

โครงการจัดการเรียนรู้ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2559


ความเป็นมาของแผนงาน โครงการ และกิจกรรม

            งานทะเบียน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการงานด้านเอกสารหลักฐานต่างๆ ของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และที่จบการศึกษาไปแล้ว อีกทั้งยังดำเนินงานเรื่องการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทะเบียนเรียน การส่งข้อมูลผลการเรียนของผู้สอน การบันทึกผลการเรียนลงในระบบเพื่อออกใบแสดงผลการเรียนให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียน อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องในด้านประวัติส่วนตัว ผลการเรียน และการดำเนินการด้านเอกสารคำร้องต่างๆ ที่สามารถดำเนินการผ่านระบบทะเบียน ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่รุ่นปี 2559 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบทะเบียน วิทยาลัยชุมชนพังงา และสามารถเข้าใช้ระบบทะเบียนได้อย่างมีถูกต้อง มีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการดำเนินงานด้านเอกสาร งานทะเบียน วิทยาลัยชุมชนพังงา จึงได้จัดทำโครงการจัดการเรียนรู้ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2559


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145 KB
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2560,10:21   อ่าน 194 ครั้ง