แบบสำรวจความคิดเห็น
สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการเกษตร
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2015
ปรับปรุง 22/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 202828
Page Views 390997
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รายงานผลโครงการ วิทยาลัยชุมชนพัังงา
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวฯ กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรม ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ความเป็นมาของแผนงาน โครงการ และกิจกรรม

            จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกในเขตภาคใต้ตอนบนมีการตื่นตัวและให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาตลอด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันกับนานาประเทศ และเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยให้คงความเป็นผู้นำทางการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการขยายตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพต่อไป และจากรายงานสถิติจังหวัดพังงาในแต่ละปีพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาเป็นจำนวนมาก

            ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่นให้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเที่ยวและมีความสามารถในการบริการ เน้นคุณภาพ มีความรู้ในวิชาชีพอย่างถูกต้อง เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม ให้เพียงพอกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคใต้ของประเทศไทย ให้ยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลทั่วไปในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา วิทยาลัยชุมชนพังงา จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ขึ้น

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 574.83 KB
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2560,10:27   อ่าน 360 ครั้ง