แบบสำรวจความคิดเห็น
สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการเกษตร
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2015
ปรับปรุง 22/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 202824
Page Views 390993
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รายงานผลโครงการ วิทยาลัยชุมชนพัังงา
โครงการพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ฯ กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โครงการพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา กิจกรรม เสริมสร้างการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2559 ในรายวิชา วท 0205 ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตร รุ่นปี 2559

ความเป็นมาของแผนงาน โครงการ และกิจกรรม

        วิธีการสอนโดยใช้การศึกษานอกห้องเรียน เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนได้สัมผัสสภาพที่แท้จริงของสิ่งที่ได้ศึกษาไปแล้วหรือที่กำลังศึกษาอยู่ วิธีการสอนนี้มุ่งให้เป็นสิ่งเสริมหรือขยายความในหลักการ ทฤษฎี เนื้อหาสาระที่ได้เรียนในชั้นเรียนก่อนไปศึกษานอกสถานที่ คณะกรรมการสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนพังงา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงได้จัดให้มีโครงการเสริมสร้างการเรียนการสอนนอกห้องเรียนขึ้นในรายวิชา วท 0205 ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจเกษตรและองค์ความรู้ที่สำคัญจากปราชญ์ชาวบ้านและผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตร ให้นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์ และบอกความแตกต่างของธุรกิจเกษตรในประเภทต่างๆ ได้ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ที่ได้รับในห้องเรียนกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187.49 KB
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2560,00:00   อ่าน 310 ครั้ง