แบบสำรวจความคิดเห็น
สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการเกษตร
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2015
ปรับปรุง 19/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 186224
Page Views 359070
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รายงานผลโครงการ วิทยาลัยชุมชนพัังงา
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาศักยภาพพนักงานโรงแรม วิทยาลัยชุมชนพังงา

โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาศักยภาพพนักงานโรงแรม วิทยาลัยชุมชนพังงา

ความเป็นมาของแผนงาน โครงการ และกิจกรรม   

    ตามที่ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กำหนดแนวทางดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันด้านการจัดการศึกษาและฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงาน ความต้องการแรงงาน ทักษะและการประกอบอาชีพอิสระทั้งระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาคและประเทศโดยยึดโยงกับองค์กรวิชาชีพ ภาคธุรกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและบริการ (Track 2) โดยจัดการศึกษาในระบบปกติหรือระบบการศึกษาธนาคารสะสมหน่วยกิต ซึ่งมีกิจกรรมหลักได้แก่หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการและสมรรถนะ ให้ได้รับการจ้างงาน ประกอบอาชีพอิสระและเป็นผู้ประกอบการ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 331.9 KB
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2560,10:44   อ่าน 192 ครั้ง