แบบสำรวจความคิดเห็น
สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการเกษตร
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2015
ปรับปรุง 10/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 194434
Page Views 377254
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561

   ด้วยวิทยาลัยชุมชนพังงา มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจําปีการศึกษา 2561 จํานวน 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการ สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาและจํานวนนักศึกษาที่เปดรับ แยกตามสถานที่จัดการศึกษา 

1.       สถานที่จัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา            

1.1.     สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ        จํานวน  30  คน

1.2.     สาขาวิชาการจัดการทั่วไป         จํานวน  30  คน  

1.3.     สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย        จํานวน  30  คน 

1.4.     สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น    จํานวน  30  คน 

1.5.     สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร    จํานวน  30  คน

2.       สถานที่จัดการศึกษาตะกั่วป่า อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา        

2.1.     สาขาวิชาการจัดการทั่วไป         จํานวน  30  คน  

2.2.     สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย        จํานวน  30  คน 

2.3.     สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     จํานวน  30  คน      

3.       สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา     

3.1.     สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น    จํานวน  30  คน 

3.2.     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       จํานวน  30  คนAdobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.71 KB
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 310 ครั้ง