แบบสำรวจความคิดเห็น
สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการเกษตร
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2015
ปรับปรุง 22/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 202839
Page Views 391008
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวงานวิจัยและพัฒนา
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ร่วมมือกันบริหารแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ  และเห็นควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ผ่านระบบ NRMS โดยสามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [http://www.nrct.go.xn--th%20%20www-0h8a7fuj.nrms.go.th/]www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว วช. จึงได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รายภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2560     ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2560   ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 3 วันที่ 20 มิถุนายน 2560   ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ 4  วันที่ 26 มิถุนายน 2560  ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

วช. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สำหรับการเดินทางไปร่วมประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุม (ภาครัฐ) สามารถเบิกได้จากต้นสังกัด และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกเพื่อลงทะเบียน

และดูรายละเอียดและกำหนดการประชุม คลิกเพื่อดูรายละเอียดและกำหนดการประชุม

หรือ หากสนใจโปรดติดต่องานวิจัยและพัฒนาวิทยาลัยชุมชนพังงา : 4517
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2560,00:00   อ่าน 644 ครั้ง