ผู้บริหาร

นายมานิต วิมุตติสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการเกษตร
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2015
ปรับปรุง 22/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 135631
Page Views 264028
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
งานประกันคุณภาพ
ประชุม ทบทวนแผนงาน ติดตาม งานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 11) 15 ก.ย. 60
คำสั่่งแต่งตั้งผู้รายงานผลในภาพรวม การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 8) 15 ก.ย. 60
คำสั่งคณะติดตามงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 10) 15 ก.ย. 60
ประกาศผู้ประเมินประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 13) 13 ก.ย. 60
ประกาศหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 12) 13 ก.ย. 60
วาระการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 8/2560 (อ่าน 12) 12 ก.ย. 60
วาระการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 6/2560 (อ่าน 14) 12 ก.ย. 60
วาระการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 4/2560 (อ่าน 11) 12 ก.ย. 60
วาระการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 3/2560 (อ่าน 12) 12 ก.ย. 60
สรุปวาระการประชุมวิชาการครั้งที่ 4/2560 (อ่าน 14) 12 ก.ย. 60
สรุปวาระการประชุมวิชาการครั้งที่ 3/2560 (อ่าน 8) 12 ก.ย. 60
สรุปวาระการประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 (อ่าน 9) 12 ก.ย. 60
หนังสือแจ้งจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 2559 (อ่าน 14) 11 ก.ย. 60
คำสั่งการมอบหมายงานประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 14) 11 ก.ย. 60
แผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 13) 11 ก.ย. 60
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2559 (ภายนอก) (อ่าน 12) 11 ก.ย. 60
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2559 (ภายใน) (อ่าน 12) 11 ก.ย. 60
ปกคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 12) 11 ก.ย. 60
ประกาศ (อ่าน 25) 08 ก.ย. 60