แบบสำรวจความคิดเห็น
สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการเกษตร
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2015
ปรับปรุง 10/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 194505
Page Views 377325
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
งานประกันคุณภาพ
คำสั่งประกันคุณภาพ 60 (อ่าน 119) 04 ก.พ. 61
แผนดำเนินงานประกันคุณภาพ (อ่าน 139) 14 ม.ค. 61
ตัวอย่างแผนพัฒนางาน (อ่าน 143) 14 ม.ค. 61
ผลการประกันคุณภาพปีการศึกษา 2559 และข้อเสนอแนะจากสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา (อ่าน 152) 25 ธ.ค. 60
รายงานการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 210) 10 ต.ค. 60
รายงานการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 209) 10 ต.ค. 60
รายงานการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 196) 10 ต.ค. 60
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านประกันคุณภาพ (อ่าน 187) 10 ต.ค. 60
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา (อ่าน 206) 10 ต.ค. 60
ข้อมูลการประชุมแลกเปลี่ยนเครื่อข่าย (อ่าน 189) 10 ต.ค. 60
หนังสือสอบถามสถาบันวิทยาลัยชุมชน (อ่าน 181) 10 ต.ค. 60
สรุปวาระการประชุมสภาวิชาการ 1/2560 (อ่าน 164) 10 ต.ค. 60
ข้อมูลภาพรวมของการประเมินคุณภาพในสถาบันวิทยาลัยชุมชน (อ่าน 168) 04 ต.ค. 60
รายงานผลการประชุม ติดตาม งานประกันคุณภาพ (04/10/60) (อ่าน 161) 04 ต.ค. 60
กำหนดการการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยชุมชนพังงา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 164) 27 ก.ย. 60
ประชุม ทบทวนแผนงาน ติดตาม งานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 159) 15 ก.ย. 60
คำสั่่งแต่งตั้งผู้รายงานผลในภาพรวม การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 151) 15 ก.ย. 60
คำสั่งคณะติดตามงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 154) 15 ก.ย. 60
ประกาศผู้ประเมินประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 152) 13 ก.ย. 60
ประกาศหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 161) 13 ก.ย. 60
วาระการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 8/2560 (อ่าน 163) 12 ก.ย. 60
วาระการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 6/2560 (อ่าน 161) 12 ก.ย. 60
วาระการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 4/2560 (อ่าน 145) 12 ก.ย. 60
วาระการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 3/2560 (อ่าน 144) 12 ก.ย. 60
สรุปวาระการประชุมวิชาการครั้งที่ 4/2560 (อ่าน 150) 12 ก.ย. 60
สรุปวาระการประชุมวิชาการครั้งที่ 3/2560 (อ่าน 142) 12 ก.ย. 60
สรุปวาระการประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 (อ่าน 141) 12 ก.ย. 60
หนังสือแจ้งจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 2559 (อ่าน 153) 11 ก.ย. 60
คำสั่งการมอบหมายงานประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 158) 11 ก.ย. 60
แผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 159) 11 ก.ย. 60
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2559 (ภายนอก) (อ่าน 150) 11 ก.ย. 60
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2559 (ภายใน) (อ่าน 148) 11 ก.ย. 60
ปกคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 145) 11 ก.ย. 60
ประกาศ (อ่าน 204) 08 ก.ย. 60