โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าจูด หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อมจากลูกตะบูน

เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2566 คณะทำงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าจูด จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อมจากลูกตะบูน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานเรียนรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านท่าจูดจากทรัพยากรในพื้นถิ่น มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน โดยมีวิทยากร คือ คุณยุพิน คล่องแคล่ว ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านท่าจูด ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ได้รับเกียรติจากนางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการและเยี่ยมชมชุมชน โดยมีนายเจษฏา พัดตัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมให้การต้อนรับ