งานฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร การตัดต่อ แต่งภาพ

งานฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร การตัดต่อ แต่งภาพ วิดีโออย่างง่าย เริ่มอบรมช่วงเช้า เวลา 09.00น. และช่วงบ่าย เวลา13.30 น. ณ อาคารศูนย์ดิจิทัลชุมชน วิทยาลัยชุมชนพังงา