หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะด้วยสีอะคริลิค

วันที่ 25 มกราคม 2564 งานฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดอบรมหลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะด้วยสีอะคริลิค ให้กับกลุ่มสตรีบ้านท่าอยู่ จำนวน 20 คน ณ ชุมชนบ้านท่าอยู่ หมู่3 ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีนางยุพิน คล่องแคล่ว เป็นวิทยากร