การจัดประชุมยกร่างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 นายนิพนธ์ รัตนอาภรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา เป็นประธานในการจัดประชุมยกร่างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยมีคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วย ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาตะกั่วป่า