จิบกาแฟ...แลการศึกษา ณ อาคารปฏิบัติการ โรงแรมชงโค เมาท์เท่น วิว วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2