คณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงาเข้ารับวัคซีน COVID-19