พิธีเปิดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดพังงา 2566 เสน่ห์กราภูงา เมืองพังงาผาสุก

เมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงา เข้าร่วมพิธีเปิดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดพังงา 2566 เสน่ห์กราภูงา เมืองพังงาผาสุก โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนาวาตรีโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลาง (หลังเก่า) จังหวัดพังงา ในการนี้วิทยาลัยชุมชนพังงา ได้เข้าร่วมออกบูทแสดงผลิตภัณฑ์ ผลงานของวิทยาลัย และจัดกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัย