ที่ตั้ง/แผนผัง

วิทยาลัยชุมชนพังงา
69 หมู่ที่ 6 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โทรศัพท์ 076-599-014 โทรสาร 076-599-214

ขอเส้นทางไปที่ วิทยาลัยชุมชนพังงา