• Create_ITA_SET_G9_Poster 2024-02_0_01.jpg

  ขอเชิญนักศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนร่วมเป็นส่วนหนึงของคุณภาพและความโปร่งใส

 • .pdf

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

 • เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต.pdf

  การจำหน่ายพัสดุ เสื่่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา

 • .pdf

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

 • นักประชาสัมพันธ์.pdf

  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา นักประชาสัมพันธ์

 • .pdf

  ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดพังงา

 • .pdf

  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

 • .pdf

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานสนามกอล์ฟ 30 ชั่วโมง

 • 1026.pdf

  การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา1026

 • 129730061_3391616794294903_6481687117403655118_n1.jpg

  คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ดูข่าวทั้งหมด