ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ขอเชิญนักศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนร่วมเป็นส่วนหนึงของคุณภาพและความโปร่งใส ทั่วไป 18 มิ.ย. 67
2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ทั่วไป 14 พ.ค. 67
3 การจำหน่ายพัสดุ เสื่่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา ทั่วไป 13 พ.ค. 67
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ทั่วไป 9 พ.ค. 67
5 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา นักประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 7 พ.ค. 67
6 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 เม.ย. 67
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 เม.ย. 67
8 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 มี.ค. 67
9 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั่วไป 19 มี.ค. 67
10 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั่วไป 18 มี.ค. 67
11 ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดพังงา ทั่วไป 13 มี.ค. 67
12 รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษา ทั่วไป 11 มี.ค. 67
13 การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทั่วไป 11 มี.ค. 67
14 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 มี.ค. 67
15 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 มี.ค. 67
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปรพจำปีงบประมาณ 2567 จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ก.พ. 67
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 ประงบประมาณ 2567 จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ก.พ. 67
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567 จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ก.พ. 67
19 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ทั่วไป 23 ม.ค. 67
20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานสนามกอล์ฟ 30 ชั่วโมง ทั่วไป 2 ม.ค. 67
21 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ทั่วไป 13 ธ.ค. 66
22 การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา1026 ทั่วไป 3 ธ.ค. 66
23 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินโครงการวิจัยในมนุษย์ฯ ทั่วไป 1 ธ.ค. 66
24 คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ทั่วไป 1 ธ.ค. 66
25 โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั่วไป 17 พ.ย 66
26 รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง เช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ระยะเวลา 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั่วไป 13 พ.ย 66
27 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2571 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 พ.ย 66
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 พ.ย 66
29 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 พ.ย 66
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ทั่วไป 24 ต.ค. 66
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 ต.ค. 66
32 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ทั่วไป 13 ต.ค. 66
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 ก.ย. 66
34 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ทั่วไป 25 ส.ค. 66
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ส.ค. 66
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 ก.ค. 66
37 แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชนพังงาระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ทั่วไป 21 มิ.ย. 66
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 มิ.ย. 66
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 พ.ค. 66
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 พ.ค. 66
41 มาตรการและการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วไป 3 พ.ค. 66
42 ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 2 พ.ค. 66
43 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา ปี 2566 ทั่วไป 21 เม.ย. 66
44 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ทั่วไป 20 เม.ย. 66
45 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ทั่วไป 7 เม.ย. 66
46 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ทั่วไป 28 มี.ค. 66
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 มี.ค. 66
48 ประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานสถานที่จัดการศึกษาตะกั่วป่า ทั่วไป 2 มี.ค. 66
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 ก.พ. 66
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 ธ.ค. 65
51 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ ทั่วไป 13 ธ.ค. 65
52 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ทั่วไป 6 ธ.ค. 65
53 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 พ.ย 65
54 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ทั่วไป 21 ต.ค. 65
55 เปิดรับสมัครเเละการเสนอชื่อ เพื่อการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ทั่วไป 19 ก.ค. 65
56 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเเม่บ้านทำความสะอาด ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งเเม่บ้าน ทั่วไป 30 พ.ค. 65
58 ธนาคารออมสิน จัดทำโครงการสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการเเละพนักงานราชการรัฐวิสาหกิจ ทั่วไป 26 พ.ค. 65
59 ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ทั่วไป 26 พ.ค. 65
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีคัดเลือก จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 มี.ค. 65
61 ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 ม.ค. 65
62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 15 รายการ จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ม.ค. 65
63 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาจำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 ธ.ค. 64
64 ขอเชิญส่งผลงานวิจัย เเละเข้าร่วมประชุมวิชาการ ทั่วไป 2 ธ.ค. 64
65 ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยเเละวันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564" ทั่วไป 2 ธ.ค. 64
66 การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ทั่วไป 27 พ.ย 64
67 รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม ทั่วไป 17 พ.ย 64
68 ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565-2567 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 พ.ย 64
69 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 พ.ย 64
70 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเช่าคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ต.ค. 64
71 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สถานที่จัดการศึกษา อำเภอคุระบุรี ทั่วไป 15 ต.ค. 64
72 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรม ทั่วไป 15 ต.ค. 64
73 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั่วไป 9 ต.ค. 64
74 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรม ทั่วไป 9 ต.ค. 64
75 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ วิทยาลัยชุมชนพังงา ทั่วไป 1 ต.ค. 64
76 ประกาศเรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมการเรรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา ทั่วไป 29 ก.ย. 64
77 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 เรื่อง การเช่าคอมพิวเตอร์ จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ก.ย. 64
78 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั่วไป 13 ก.ย. 64
79 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 ก.ย. 64
80 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ก.ค. 64
81 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 มิ.ย. 64
82 ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 พ.ค. 64
83 การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ทั่วไป 1 มี.ค. 64
84 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ทั่วไป 2 ก.พ. 64
85 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ทั่วไป 24 ม.ค. 64
86 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ทั่วไป 30 ธ.ค. 63
87 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดวันเวลาสถานที่ในการสอบ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย ทั่วไป 22 ธ.ค. 63
88 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ทั่วไป 22 ธ.ค. 63
89 ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมา 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ทั่วไป 9 ธ.ค. 63
90 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ วิทยาลัยชุมชนพังงา ทั่วไป 9 ธ.ค. 63
91 วิทยาลัยชุมชนพังงา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 30 พ.ย 63
92 วิทยาลัยชุมชนพังงา เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร - เกษตรปลอดภัย ทั่วไป 5 ต.ค. 63
93 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยชุมชนพังงา ทั่วไป 16 ก.ย. 63
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาจำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 เม.ย. 63
95 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาจำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 เม.ย. 63
96 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 มี.ค. 63
97 วิทยาลัยชุมชนพังงา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 6 พ.ย 62
98 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ทั่วไป 11 ต.ค. 62
99 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ต.ค. 62
100 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป และ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั่วไป 5 ต.ค. 62
101 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ทั่วไป 7 ส.ค. 62
102 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั่วไป 26 ก.ค. 62
103 ประกาศ รายชื่อบุคลากร ศิษย์เก่า และผู้ทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยชุมชนพังงา ที่สมควรได้รับโล่เกียรติคุณ ประจาปี พ.ศ. 2562 ทั่วไป 13 มิ.ย. 62
104 ประกาศ สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนฯ ทั่วไป 21 พ.ค. 62
105 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงาเรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกบุคลากร ศิษย์เก่า และผู้ทำคุณประโยชน์ แก่วิทยาลัยชุมชนพังงา ที่สมควรได้รับโล่เกียรตคิุณ ประจำปี พ.ศ. 2562 ทั่วไป 21 พ.ค. 62
106 การจำหน่ายพัสดุ เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ก.พ. 62
107 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ทั่วไป 22 ม.ค. 62
108 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ๑๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ธ.ค. 61
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์เทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ธ.ค. 61
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อ Kaspersky Internet Security โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ธ.ค. 61
111 ประกาศยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ20ปี ทั่วไป 21 พ.ย 61
112 รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ทั่วไป 21 พ.ย 61
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 พ.ย 61
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมซ่อมเครื่องตัดหญ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 พ.ย 61
115 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา12รายการ) จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 พ.ย 61
116 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ก่อสร้างศูนย์เทคโนโลยี) จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 พ.ย 61
117 วิทยาลัยชุมชนพังงา ประกาศรับสมัครรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ทั่วไป 22 ต.ค. 61
118 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เช่ารถโดยสารขนาด12ที่นั่ง) จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 ก.ย. 61
119 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใชงานก่อสร้าง จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ก.ย. 61
120 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เช่าคอมพิวเตอร์) จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ก.ย. 61
121 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ทั่วไป 2 ก.ย. 61
122 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั่วไป 27 ก.ค. 61
123 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาตำแหน่งผู้อำนวยการ ทั่วไป 6 ก.ค. 61
124 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ก และภาค ข ในการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั่วไป 26 มิ.ย. 61
125 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ทั่วไป 26 มิ.ย. 61