สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566