วิทยาลัยชุมชนพังงา ประกาศรับสมัครรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

วิทยาลัยชุมชนพังงา ประกาศรับสมัครรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนพังงา  จำนวน 5 อัตรา ได้แก่
1. ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป ประจำสถานที่จัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพังงา (อำเภอทับปุด) จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป ประจำสถานที่จัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพังงา (อำเภอตะกั่วป่า) จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป ประจำสถานที่จัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพังงา (อำเภอคุระบุรี) จำนวน 1 อัตรา
เอกสารแนบ 1


เอกสารแนบ 2

22 ต.ค. 61 | รับชม : 891 ครั้ง