ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมซ่อมเครื่องตัดหญ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ วิทยาลัยชุมชนพังงาได้มีโครงการจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้ารุ่น Husgvarra Lc19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
งานบริการจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทับปุดยานยนต์โดยนายสมบูรณ์ พึ่งกิจ โดยเสนอราคาทั้งสิ้น  570  บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
ดังเอกสารแนบ

15 พ.ย 61 | รับชม : 392 ครั้ง