รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน

สถาบันวิทยลัยชุมชนรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน   ดังรายละเอียด