วิทยาลัยชุมชนพังงา เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร - เกษตรปลอดภัย

 

วิทยาลัยชุมชนพังงา เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร 
- เกษตรปลอดภัย
สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม