ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ
    ตามประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานประจำวิทยาลัยชุมชนพังงา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ทั้ง 3 ตำแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ววิทยาลัยชุมชนจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 
22 ธ.ค. 63 | รับชม : 482 ครั้ง