ประกาศเรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมการเรรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยชุมชนพังงา รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมการเรรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดดังแนบ

29 ก.ย. 64 | รับชม : 114 ครั้ง