ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ วิทยาลัยชุมชนพังงา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ วิทยาลัยชุมชนพังงา 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ วิจัย และนวัตกรรม
เอกสารแนบ

1 ต.ค. 64 | รับชม : 172 ครั้ง