ขอเชิญส่งผลงานวิจัย เเละเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อ่านเพิมเติม

2 ธ.ค. 64 | รับชม : 312 ครั้ง