ธนาคารออมสิน จัดทำโครงการสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการเเละพนักงานราชการรัฐวิสาหกิจ

ธนาคารออมสิน จัดทำโครงการสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการเเละพนักงานราชการรัฐวิสาหกิจ "สวัสดิการสู้ภัยโควิค" เพื่อการอุปโภค หรือชำระหนี้สิน โดยมีขยายระยะเวลาให้บริการสินเชื่อดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ หากบุคลากรในวิทยาลัยชุมชนท่านใดสนใจในโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา รายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบ

/client-upload/pngcc/uploads/files/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99.pdf

26 พ.ค. 65 | รับชม : 104 ครั้ง