โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาและบริการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดพังงา

วิทยาลัยชุมชนพังงา ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการภาษาต่างประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้ขับเรือ รุ่น 1 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาและบริการด้านการท่องเที่ยว จ.พังงา ระหว่างวันที่ 11-16 มกราคม 2562 ณ บ้านท่าจูด อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะในภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ ทั้งนี้นายประพันธ์ วงศ์พานิช ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ได้เข้ามาพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมด้วย