ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตรอนุปริญญาปีการศึกษา 2561

ณ ห้อง Conference วิทยาลัยชุมชนพังงา