ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยการรับสมัครเเละการเสนอชื่อ สำหรับผู้ที่สนใจเเละมีคุณสมบัติครบสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2565 (ในวันเวลาราชการ) อ่านเพิ่มเติม