ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก