สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม2566