ประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานสถานที่จัดการศึกษาตะกั่วป่า