วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9  (The 9th TECHCON 2023) หัวข้อ นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อโลกอนาคตด้านเทคโนโลยี ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่าง ๆ  ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://techcon.siamtechno.ac.th กำหนดส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566  

 
20 เม.ย. 66 | รับชม : 324 ครั้ง