โครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา ปี 2566

ประกาศสนับสนุนทุน ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2566
และสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบออนไลน์ http://www.eef.or.th
ได้ตั้งแต่วันที่ 11– 30 เมษายน 2566 ปิดรับภายในเวลา 16.30 น.