กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานร่วมเสนอแผนงานโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ หากบุคลากรท่านใดมีความประสงค์จะเสนอโครงการสามารถดูรายละเอียดและจัดส่งโครงการตามเอกสารแนบ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566
 อ่านเพิ่มเติม

25 ส.ค. 66 | รับชม : 191 ครั้ง