ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานสนามกอล์ฟ 30 ชั่วโมง

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาสนพังงากำหนดจัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานให้แก่ผู้สนใจประกอบอาชีพพนักงานบริการสนามกอล์ฟ (แคดดี้) และประชาชนทั่วไป เพิ่มเติม

2 ม.ค. 67 | รับชม : 45 ครั้ง