รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยวิทยาลัยชุมชนพังงา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่  คลีนิกเทคโนโลยี อ่านเพิ่มเติม

23 ม.ค. 67 | รับชม : 98 ครั้ง