ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดพังงา

ด้วย จังหวัดพังงาได้รับประกาศการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2567 อ่านเพิ่มเติม

13 มี.ค. 67 | รับชม : 20 ครั้ง