เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เช่าคอมพิวเตอร์)