รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม

วิทยาลัยชุมชนพังงารับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
อ่านเพิมเติม

17 พ.ย 64 | รับชม : 486 ครั้ง