รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม

วิทยาลัยชุมชนพังงารับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
อ่านเพิมเติม