ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยเเละวันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564"

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบงานวิจัยภาคใต้ กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยเเละวันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564" ระหว่างวันที่ 26-18 ธันวาคม 2564
อ่านเพิมเติม

2 ธ.ค. 64 | รับชม : 373 ครั้ง