กิจกรรม"กาแฟยามเช้า พังงาผาสุก"ประจำเดือนพฤษภาคม 2566