พิธีอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕


วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 - รับชม : 50 ครั้ง