โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรีอำเภอเมืองพังงา ผลิตผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ


วันที่ 16 มิถุนายน 2566 - รับชม : 94 ครั้ง