หลักสูตรการทำกระเป๋าปิ๊กแป๊ก ให้กับสตรีบ้านท่า

งานฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตรการทำกระเป๋าปิ๊กแป๊ก ให้กับสตรีบ้านท่าอยู่ระหว่างวันที่ 30-31ม.ค.2564 ณ ชุมชนบ้านท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 21คน โดยมีนางปรีดาภรณ์ ศรีเพชร เป็นวิทยากร